In Oegstgeest bekijken we per wijk welke mogelijkheden haalbaar, betaalbaar en passend zijn om over te schakelen van gas naar duurzame energiebronnen. Met energiebesparende maatregelen zorgen we er om te beginnen voor dat het verbruik daalt. Isoleren en het opwekken van zonne-energie helpen om het wooncomfort te verbeteren en te besparen op energiekosten. Samen bereiden we Oegstgeest op de overgang naar aardgasvrij voor, maken we doordachte keuzes én gaan we aan de slag. De infographic laat zien hoe we in Oegstgeest aardgasvrij kunnen wonen in 2050.

Waar staan we nu?

Op 3 juni heeft de gemeenteraad de lokale Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld.  Hierin staat per wijk welke maatregelen haalbaar, betaalbaar en effectief zijn om energie te besparen en op te wekken, en wat de warmtevraag is in de verschillende wijken in Oegstgeest. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, zonnepanelen, warmtepompen of een aansluiting op een regionaal warmtenet. Dit is een netwerk van warm water waarmee gebouwen collectief kunnen worden verwarmd. De TVW heeft een focus op de periode tot 2030 en wordt minimaal iedere vijf jaar herijkt.

In de uitvoering leggen we de nadruk op laagdrempelige maatregelen die energiekosten van bewoners verminderen en bijdragen aan het klimaat. Ook gaan we met bewoners in de startwijken in gesprek over alternatieve manieren van verwarmen en koken. We betrekken daar gemeentelijke partners bij zoals nutsbedrijven en woningcorporaties. Voor de wijken die tot 2030 in de TVW staan, maken we warmteplannen per wijk. We zijn daarmee gestart in Nieuw-Rhijngeest (Rijnfront) en de Bloemenbuurt.

Lees meer over de Warmteplannen.