Snippergroen is een stuk grond dat de bestemming ‘groen’ of een bijna dezelfde (openbare) groenbestemming heeft. Dit is bepaald in het omgevingsplan. Snippergroen grenst aan een stuk grond waarop zich één of meer woningen bevinden en is niet groter dan 60 m2.

Ons snippergroenbeleid

Het uitgangspunt van de gemeente is om geen snippergroen meer te verkopen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende moverende redenen, welke u kunt terugvinden in de Nota Snippergroenbeleid 2023.

Als de situatie het toelaat, kan de gemeente een zelfbeheerovereenkomst sluiten met u. De spelregels voor zelfbeheer staan ook in ons Snippergroenbeleid.

Aanvragen zelfbeheer

Wilt u graag  gemeentegrond grenzend aan uw woning of grond zelf gaan beheren? Stuur uw aanvraag in via ons digitale formulier.

Na ontvangst van uw verzoek informeren wij u over de verdere stappen en afhandelingstermijn. Tijdens een gesprek bespreken we het zelfbeheer met u. En wanneer we het met elkaar eens zijn tekenen we de bruikleenovereenkomst.

Is het digitaal aanvragen voor u niet mogelijk. Bel ons dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 14 071. En geef de volgende gegevens aan ons door:

  • Voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Een e-mailadres en/of telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent);
  • Omschrijving van de locatie van het stuk grond die u  waarvoor u in aanmerking wil komen voor zelfbeheer.

Contact

Heeft u vragen? Stel dan uw vraag per e-mail via vastgoed@oegstgeest.nl of telefonisch via 14 071.