Bent u geïnteresseerd in de aankoop van grond of snippergroen? Dan kunt u een (korte) brief of e-mail sturen ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders.

Aankoopverzoek

Wat moet u ons sturen? 

  • Uw naam- en adresgegevens en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent
  • Aanduiding van de locatie van het stuk grond dat u wilt aankopen
  • Waarvoor u de grond wilt gaan gebruiken

Na ontvangst van uw aankoopverzoek informeren wij u over de procedure en afhandeltermijn. Tijdens een gesprek wordt de aankoop met u besproken. Wanneer er overeenstemming is tussen u en de gemeente ontvangt u een koopovereenkomst. De totale afhandeling kost meestal tussen de 6 en 8 weken.

Beleid

Het grondbeleid en beleid over de verkoop van gemeentegrond en grondprijzen is vastgelegd in de nota Snippergroenbeleid 2013 en bijlage.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel dan uw vraag per e-mail via vastgoed@oegstgeest.nl of telefonisch via 14071.