Hondenbezitters kunnen in Oegstgeest gebruik maken van diverse voorzieningen. Om overlast voor anderen zoveel mogelijk te beperken, zijn er ook regels voor het uitlaten van honden.

Wat moet u weten

Het is hondenbezitters, maar ook niet-hondenbezitters, soms niet duidelijk wat de regels zijn om tot zo weinig mogelijk overlast door honden te komen. De regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Op deze pagina worden ze kort uitgelegd.

Hondenbezitters zijn verplicht om de hondenpoep van hun hond op te ruimen of achter te laten in het struikgewas. Het is verboden om hondenpoep achter te laten op de openbare weg (stoep, fietspad en rijweg) en grasvelden. U kunt voor het opruimen van hondenpoep gebruik maken van hondenpoepzakjes. U kunt deze zakjes op de volgende vier locaties gratis afhalen:

 • Gemeentehuis (Rhijngeesterstraatweg 13)
 • Dorpscentrum Oegstgeest (Lijtweg 9)
 • Sporthal De Cuyl (De Voscuyl 36)
 • Milieustraat (Haarlemmerstraatweg 30)

Houdt u wel rekening met de openingstijden.

U kunt de hondenpoepzakjes dichtgeknoopt weggooien in uw eigen container voor restafval of in iedere normale afvalbak op straat. Gooit u de hondenpoepzakjes echter nooit in de straatkolken (regenwaterputten op straat). Hierdoor kunnen de straatkolken namelijk verstopt raken, waardoor het regenwater niet meer kan wegstromen.

Losloopgebieden

In Oegstgeest mogen de honden op de volgende locaties los lopen en op een omheind veldje kunnen honden rustig hun behoefte doen. Op deze locaties is een hondentoilet.

Losloopgebieden

 • Het Bos van Wijckerslooth
 • Plantsoen ten zuiden van het Oegstgeester kanaal(aan de President Kennedylaan)
 • Groenstroken onder het hoogspanningsgebied in Haaswijk
 • Groenstrook langs Hofdijck en Laan van Alkemade
 • Groene Kerkje - Openbare ruimte rondom de begraafplaats
 • Vroege Vogelspark Poelgeest
 • Oude Rijnsburgerweg (nabij Corpus, uiterste puntje van het Park Landskroon)
 • De Klinkenbergerplas zoals is aangegeven op de kaart loslooproutes Klinkenbergerplas met uitzondering van speelweide.

Hondentoiletten

De hondentoiletten worden elke 3 weken (bij droog weer) gefeesd. Dit om de stankoverlast te beperken.

Op deze locaties is een hondentoilet:

 • Poelgeest (in de spoorzone)
 • Buitenlust (Surinamestraat)
 • Lange Voort (ter hoogte van Admiraal De Ruyterlaan)

Op alle andere plaatsen in Oegstgeest moet de hond aan de lijn.

Hondenbelasting

Voor het houden van een of meerdere honden moet u jaarlijks hondenbelasting betalen. Dit gaat via Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland. Uw hond afmelden voor de hondenbelasting gaat ook via de BSGR.