Erkenning van (ongeboren) kind

  • E-mail pagina
  • Lees voor

Bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner en wordt u vader? Dan kunt u het kind al vóór de geboorte erkennen. Ook als u niet de biologische vader bent, kunt u het kind erkennen en wordt u de juridische vader.

Keuze achternaam eerste kind

  • Is dit het eerste kind van u beiden? Bij de erkenning kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader krijgt.
  • Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen dezelfde achternaam.
  • Meer informatie over erkenning en de voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Komt de moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een geldig legitimatiebewijs mee
  • Komt de moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig, en een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Als bij het 1e kind naamkeuze wordt gedaan, moet moeder persoonlijk aanwezig zijn.

Ouderlijk gezag

Let op: als u uw kind voor de geboorte erkent, krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank, dit kan ook via het digitale loket Rechtspraak.