Van de inwoners van Oegstgeest doet maar liefst 40% vrijwilligerswerk. Daarnaast zorgen veel dorpsgenoten al langere tijd voor zieken of gehandicapten in hun directe omgeving. Gemeente Oegstgeest ondersteunt deze vrijwilligers en mantelzorgers.

Vrijwilligers

Oegstgeest heeft veel inwoners die zich vrijwillig inzetten bij verschillende activiteiten. Denk aan de vrijwilligers die actief zijn bij sport- of andere verenigingen. Of bijvoorbeeld dorpsgenoten die op huisbezoek gaan bij ouderen, met elkaar een buurtfeest organiseren of als zorg vrijwilliger mantelzorgers ondersteunen. Vrijwilligerswerk is één van de vele vormen om te participeren.

Dorpskracht

Door initiatieven rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar te brengen, maakt Oegstgeest als dorp optimaal gebruik van haar eigen kracht. Daarom is Dorpskracht Oegstgeest opgericht. Op de website van Dorpskracht ziet u het vrijwilligersaanbod en de vrijwilligersvacatures in Oegstgeest. Vrijwilligersmakelaar Ivonne Janka ondersteunt vrijwilligers(organisaties), bemiddelt en geeft advies en informatie.

Mantelzorgers

Gemeente Oegstgeest wil mantelzorgers graag ondersteunen. Zorgt u al langere tijd voor een naaste en bent u dus mantelzorger? Meld u dan aan via Radius. Of kijk op de website van het sociaal team. Hier vindt u een speciale pagina voor mantelzorgers met informatie over:

  • advies en ondersteuning
  • tijdelijk overdragen van de zorg
  • werk en mantelzorg
  • bijeenkomsten en lotgenotencontact
  • de jaarlijkse attentie voor mantelzorgers van de gemeente
  • de collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Oegstgeest

Doet u vrijwilligerswerk of bent u mantelzorger in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest of Zoeterwoude? Dan hebben wij goed nieuws voor u. De gemeente heeft namelijk een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en mantelzorgers. Ook scholieren die een maatschappelijke stage lopen zijn meeverzekerd. 

Waarom deze verzekering?

Als vrijwilliger of mantelzorger doet u belangrijk werk voor een ander of voor ons dorp/onze stad. Dat waarderen wij zeer. Wij vinden het belangrijk dat u goed verzekerd bent in geval van schade.

Wie is verzekerd?

Iedereen die zonder verplichting en zonder betaling werkzaamheden verricht. Hieronder vallen ook bestuursleden en mantelzorgers. Wanneer u als vrijwilliger werkzaamheden verricht in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont, bent u verzekerd in de gemeente waar u werkt.

Moet ik me aanmelden?

Nee dat hoeft niet, u bent automatisch verzekerd.

Bij deze verzekering is sprake van secundaire dekking, wat betekent dat?

Kunt u de schade met een andere verzekering terugvragen? Dan gaat die verzekering voor de Vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering afgesloten is.

Is er een eigen risico?

Ja,  soms is er een klein eigen risico, dit verschilt per schadegeval.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade veroorzaakt door een vrijwilliger aan eigen spullen of aan spullen van een ander. U breekt bijvoorbeeld een dure vaas bij uw tante voor wie u mantelzorgt. Of u beschadigt uw fiets wanneer u als begeleider mee bent met een groep kinderen.

De verzekering geldt ook voor bestuurders van een vrijwilligersorganisatie. Ook rechtsbijstand is verzekerd. Niet verzekerd is schade veroorzaakt door diefstal of vermissing van spullen en schade door werkzaamheden met open vuur/vuurwerk.

Ik wil schade melden, hoe gaat dat?

U kunt schade digitaal aanmelden met het online schadeformulier. Servicepunt71, de dienstverleningsorganisatie voor de Leidse regiogemeenten, stuurt het formulier door naar Centraal Beheer, de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij behandelt de schade en neemt contact met u op.

Waar kan ik terecht met vragen?

Wilt u meer weten over deze verzekering of over de voorwaarden? Neem contact op met Servicepunt71: