Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Jeugd- en gezinswerkers bieden consultatie, advies en meer intensieve begeleiding.

Gemeente Oegstgeest is verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan jongeren tot 18 jaar en in sommige gevallen tot 23 jaar. We willen dat alle dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en nu en later kunnen deelnemen aan de maatschappij. Lukt dat even niet, dan wordt samen met de jeugdige en het gezin bekeken of en welke vorm van begeleiding, behandeling of bescherming nodig is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft daarom een jeugd- en gezinsteam (JGT). In het jeugd- en gezinsteam werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om ouders en jeugdigen snel en persoonlijk te ondersteunen bij vragen over opvoeden of opgroeien.

Werkwijze Jeugd- en Gezinsteam

Je kunt zonder verwijzing bij het jeugd- en gezinsteam terecht. We zoeken altijd naar de oplossing die het beste bij het kind, de jongere of het gezin past. Na aanmelding zal het teamlid dat het meeste weet over jullie vraag jullie helpen. Er wordt altijd een gezinsplan gemaakt, zodat iedereen goed op de hoogte is en blijft. Ook het aanvragen van een Persoonsgebonden budget kan deel uitmaken van het plan.

We kijken altijd wat iemand zelf kan en of er hulp is van familie of vrienden. Mocht het nodig zijn, zorgen wij voor hulp of ondersteuning. Dat kan ook hulp door andere hulpverleners zijn.
We kijken altijd of er sprake is van een veilige situatie. Als daar zorgen over zijn bespreken we dit met de ouders/verzorgers en als het nodig is ondernemen we verdere actie.

Alles gebeurt in overleg met jou/jullie. Op die manier krijg je de hulp die past. 

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over de hulp die je krijgt, kan de vertrouwenspersoon luisteren, informeren en adviseren. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het opstellen van een klachtbief of bij een gesprek met het jeugd- en gezinsteam.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis en niet verbonden aan de gemeente, het jeugd- en gezinsteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens.