De gemeente Oegstgeest stelt een omgevingsvisie op: een strategische visie tot 2030 voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, energie, natuur, verkeer en vervoer, wonen, voorzieningen en cultureel erfgoed. Hierin staat hoe de fysieke leefomgeving er straks uit kan zien, welke ambities en doelen er zijn. Het is de uitkomst van onderzoek en gesprekken met inwoners en organisaties. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de omgevingsvisie.

Waar staan we nu?

We hebben de afgelopen periode veel onderzoek gedaan en feiten verzameld over bijvoorbeeld onze bodem, de bebouwing, en bijzondere eigenschappen van het dorp. Eind 2020 gaan we het gesprek met u aan over de uitkomsten en horen we graag wat Oegstgeest voor u een prettige plek maakt om te wonen, te leven en te werken.

Praat u mee?

We bespreken graag verschillende thema‚Äôs met u die kenmerkend zijn voor Oegstgeest: groen, fijne woon- en werkomgeving met veel voorzieningen, landgoederen, sociale netwerken, etc

Het contact met inwoners en andere gesprekspartners zal een mix zijn tussen persoonlijke gesprekken (kleinschalig en volgens de RIVM-richtlijnen) en digitale participatie via bijvoorbeeld webbijeenkomsten, een platform of vragenlijsten. U wordt hiervoor, naar verwachting, begin volgend jaar uitgenodigd per brief, via de krant, via de website of de nieuwsbrief van de gemeente.