De gemeente Oegstgeest stelt een omgevingsvisie op: een strategische visie tot 2030 voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, energie, natuur, verkeer en vervoer, wonen, voorzieningen en cultureel erfgoed. Hierin staat hoe de fysieke leefomgeving er straks uit kan zien, welke ambities en doelen er zijn. Het is de uitkomst van onderzoek en gesprekken met inwoners en organisaties. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de omgevingsvisie.

Waar staan we nu?

We hebben de afgelopen periode veel onderzoek gedaan en feiten verzameld over bijvoorbeeld onze bodem, de bebouwing, en bijzondere eigenschappen van het dorp. In 2021 gaan we het gesprek met u aan over de uitkomsten en horen we graag wat Oegstgeest voor u een prettige plek maakt om te wonen, te leven en te werken.

Praat u mee?

We bespreken graag verschillende thema‚Äôs met u die kenmerkend zijn voor Oegstgeest: groen, fijne woon- en werkomgeving met veel voorzieningen, landgoederen, sociale netwerken, etc. Doet u mee op ons digitale participatieplatform?

Achtergrondinformatie

Op 26 november 2020 stelde de gemeenteraad het participatieplan voor de omgevingsvisie vast. Met dit besluit gaf de gemeenteraad de verhaallijnen (thema's) mee die in het gesprek met inwoners en andere partijen aan de orde komen. Daarnaast is besloten hoe de participatie voor de omgevingsvisie met de omgevingspartijen en inwoners vorm krijgt. U kunt de stukken hier nalezen: