De gemeente Oegstgeest stelt een omgevingsvisie op: een strategische visie tot 2030 voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, energie, natuur, verkeer en vervoer, wonen, voorzieningen en cultureel erfgoed. Hierin staat hoe de fysieke leefomgeving er straks uit kan zien, welke ambities en doelen er zijn. Het is de uitkomst van onderzoek en gesprekken met inwoners en organisaties. De gemeenteraad besluit uiteindelijk over de omgevingsvisie.

Omgevingsvisie ter inzage, 28 september inloopspreekuur en bijeenkomst

Om te zorgen dat Oegstgeest een fijne woongemeente blijft, moeten we nu al keuzes maken voor de toekomst. Die keuzes voor de fysieke leefomgeving leggen we vast in de Omgevingsvisie Oegstgeest. Kortom: keuzes voor de omgeving waar u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Van 15 september 2022 tot en met 26 oktober 2022 ligt de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage.

Wilt u de ontwerpvisie lezen, een vraag stellen of reageren? Dat kan vanaf 15 september digitaal via doemee.oegstgeest.nl of persoonlijk tijdens het inloopspreekuur en de bijeenkomst op 28 september 2022.  

Waar staan we nu

Begin 2021 hebben inwoners, maatschappelijke organisaties en andere partijen meegedacht en -gesproken over de ontwikkeling van het dorp en de opgaven waar we voor staan. Dit heeft geleid tot het Ambitiedocument Omgevingsvisie. Dit jaar maken we de vertaalslag vanuit de ambities naar de Omgevingsvisie. We hebben belangrijke vraagstukken al besproken met experts en (belangen)organisaties. Nu is de ontwerp Omgevingsvisie gereed. Naar verwachting zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie in januari 2023 vaststellen.

Doe mee platform

Op het Doe Mee platform komen verschillende thema’s aan bod die kenmerkend zijn voor Oegstgeest: groen, fijne woon- en werkomgeving met veel voorzieningen, landgoederen, sociale netwerken, etc. Doet u mee op ons digitale participatieplatform?

Achtergrondinformatie

Op 26 november 2020 stelde de gemeenteraad het participatieplan voor de omgevingsvisie vast. Met dit besluit gaf de gemeenteraad de verhaallijnen (thema's) mee die in het gesprek met inwoners en andere partijen aan de orde komen. Daarnaast is besloten hoe de participatie voor de omgevingsvisie met de omgevingspartijen en inwoners vorm krijgt. U kunt de stukken hier nalezen: