Omzetting naar zelfstandige woonruimte

Indien een woning wordt verbouwd tot twee of meer zelfstandige woonruimten is er, in het geval dat één of meer van de te vormen woonruimtes een gebruiksoppervlakte heeft van 50 m² of kleiner, een vergunning nodig. Indien alle te vormen woonruimtes groter zijn dan 50 m² gebruiksoppervlakte is er geen vergunning nodig.

Voor het omzetten naar meerdere zelfstandige woonruimten gelden de volgende voorwaarden:

 • De geluidsisolatie is voldoende, waarbij is voldaan aan: 
  • Bescherming tegen geluid van buiten;
  • Bescherming tegen geluid van installaties;
  • Beperking van de galm;
  • Geluidswering tussen ruimten;
 • Er kan geparkeerd worden op eigen terrein, dan wel een hieraan gelijkwaardige oplossing waarbij minimaal 1 parkeerplaats per woonruimte beschikbaar is.

Overige voorwaarden kunt u terugvinden in de Huisvestingsverordening gemeente Oegstgeest 2022, Huisvestingswet 2014 en het vigerende bestemmingsplan. 

Leges

De leges voorhet in behandeling nemen van een aanvraag voor een omzettingsvergunning (zelfstandig) bedragen in 2022 €876,15 (Verordening op de heffing en de invordering van leges Oegstgeest 2022).

Gebruiksoppervlakte

Indien één of meer van de te realiseren woonruimtes een gebruiksoppervlak hebben van minder dan 24 m² wordt er geen vergunning verleend.

Onttrekking van een woonruimte

Gaat u een deel van de woning gebruiken als bedrijfsruimte? Dan heeft u een onttrekkingvergunning nodig.

U heeft een onttrekkingvergunning nodig bij het volgende:

De bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte wordt door de eigenaar geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning onttrokken. Dit is van toepassing op woonruimten met een koopprijs beneden de koopprijsgrens dan wel met een huurprijs beneden de huurprijsgrens.

Leges

De leges voorhet in behandeling nemen van een aanvraag voor een onttrekkingvergunning bedragen in 2022 €232,45 (Verordening op de heffing en de invordering van leges Oegstgeest 2022)

Samenvoeging

Wilt u woonruimte samenvoegen? Dan heeft u een samenvoegingvergunning nodig.

U heeft een samenvoegingvergunning nodig bij het volgende:

 • De bewoning of het gebruik als kantoor of praktijkruimte door de eigenaar geheel of gedeeltelijk met andere woonruimte wordt samengevoegd.  Dit is van toepassing op woonruimten met een koopprijs beneden de koopprijsgrens (prijsgrens Nationale Hypotheekgarantie) dan wel met een huurprijs beneden de huurgrens voor een middeldure huurwoning.

Leges

De leges voorhet in behandeling nemen van een aanvraag voor een samenvoegingvergunning bedragen in 2022 €229,60 (Verordening op de heffing en de invordering van leges Oegstgeest 2022).

Omgevingsvergunning

Het kan zo zijn dat wanneer u bepaalde bouwkundige werkzaamheden wilt verrichten u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bij het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk monument of strijdigheid met het bestemmingsplan is er doorgaans een omgevingsvergunning vereist. De vergunning hiervoor kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl.

Wilt u eerst weten of u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u via www.omgevingsloket.nl ook een vergunningscheck doen.

Sloopmelding

Onder slopen wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. Bij verbouwingen kan er sprake zijn van gedeeltelijk slopen. In dat geval moet u een sloopmelding doen die kunt u doen via www.omgevingsloket.nl.

Aanvraagformulier

Wilt u een vergunning aanvragen voor onttrekking, samenvoeging, omzetting (zelfstandig) of woningvorming dat kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen.  Het beoordelen van de aanvragen wordt gedaan aan de hand van de Huisvestingsverordening Oegstgeest 2022, het Bouwbesluit 2012 en het vigerende bestemmingsplan.