In 2015 ondertekende Nederland het ‘Akkoord van Parijs’, onderdeel daarvan is het beperken van de opwarming van de aarde. Om dit doel te behalen moet iedere gemeente een plan opstellen waarin staat wanneer wijken van het aardgas af gaan en hoe we dat kunnen doen. Dit heet een Transitievisie Warmte. De gemeenteraad stelt dit plan uiterlijk eind 2021 vast1

In Oegstgeest bekijken we per wijk wat er kan en wat dat kost. We horen graag wat u belangrijk vindt en of u al bezig bent met duurzame oplossingen om uw woning te verwarmen of om te koken. Wilt u deze vragenlijst invullen? Het kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd.

We vinden het fijn als u meedoet! 


1. Deze vragenlijst is opgesteld op 10-09-2020 op basis van op dit moment beschikbare gegevens en kennis. Deze vragenlijst en de Transitievisie Warmte moeten worden gezien als leidraad, waarvan de inhoud aan verandering onderhevig kan zijn.