De gemeenteraad heeft de Bomenverordening 2019 vastgesteld. Hiermee beschermen we meer (beeldbepalend) groen en is duidelijker wanneer een kapvergunning verplicht is.

Bijvoorbeeld omdat de kapvergunningplicht uitgebreid is naar alle bomen in de aangewezen Boomgebieden van de Groene Kaart. Deze kaart toont groenstructuren die veel meerwaarde hebben voor het dorp. Denk aan een mooi beplante laan of aan bomenrijen die parken met elkaar verbinden en zo migratieroutes creƫren voor vogels en andere dieren. Ook voor het kappen van bomen die geplant zijn vanuit een herplantplicht en voor hakhout is volgens de nieuwe verordening een kapvergunning (omgevingsvergunning tot vellen) nodig. De gemeenteraad stelde ook de definitieve grens bebouwde kom Wet natuurbescherming vast.

Op 19 juni 2020 zijn de raadsbesluiten Bomenverordening 2019 , Groene Kaart en Grens bebouwde kom Wet natuurbescherming bekend gemaakt. Deze besluiten zijn in werking getreden op de eerste dag na bekendmaking, op 20 juni 2020.