We schakelen in de meeste gevallen een externe expert in om dat voor ons te doen. Hij of zij hanteert de richtlijnen van het Handboek Bomen van het nationale Norminstituut Bomen. Een boomexpert kijkt bijvoorbeeld of de kroon van een boom mooi regelmatig is. Gaten in de kroon zijn een teken dat de boom niet goed groeit. Ook de diameter van de stam en de groeiwijze zijn belangrijk.

Bij de planning van een project in de openbare ruimte, zal de boomexpert op basis van de huidige staat van de boom aangeven wat de toekomstverwachting voor de bomen is bij gelijkblijvende omstandigheden. Daarnaast wordt de  verwachte invloed van het project beschreven  (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden bij de wortels).  Dat gebeurt per boom.