• We hebben in Oegstgeest ongeveer12.000  gemeentelijke bomen.
   
 • Hiervan hebben ongeveer 500 gemeentelijke bomen een monumentale of waardevolle status. Dit zijn bomen die herdenkingswaarde hebben of bijzonder zijn vanwege ouderdom, soort of locatie. Deze bomen staan op de zogenaamde bomenlijst, die vastgesteld is door het college van burgemeester en wethouders. Voor deze bomen geldt een kapverbod. Er wordt slechts onder bepaalde zwaarwegende voorwaarden een kapvergunning verleend.
   
 • Een boom in een stedelijke omgeving gaat ongeveer 40 jaar mee. Dat komt doordat de groeiomstandigheden, bijvoorbeeld door een standplaats in bestrating, niet ideaal zijn.
   
 • Jaarlijks worden om diverse redenen tussen 200 en 300 bomen vervangen. De belangrijkste redenen zijn:
  • Een boom is ziek of dood
  • Er is een gevaarlijke situatie ontstaan doordat een boom dreigt om te vallen of doordat er grote takken uitbreken
  • Een boom heeft een stagnerende groei of lagere levensverwachting (bijvoorbeeld door druk op de wortelzone vanuit rijwegen en parkeerplaatsen) en er worden werkzaamheden uitgevoerd waardoor de boomwortels sterk beschadigd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij herbestraten of bij de grootschalige vervanging van de rioleringen of kabels en leidingen.
    
 • Het aantal bomen dat vervangen wordt, zal in 2019 hoger zijn dan gemiddeld. Dit heeft meerdere redenen:
  • In Oranjewijk en Bloemenbuurt worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd
  • 2018 had een ongebruikelijk lange periode van droogte. Een deel van de jonge aanplant bij de Klinkenbergerplas heeft het hierdoor niet gered en zal vervangen worden.