Het is voor inwoners, bedrijven, buurten en straten mogelijk om zelf het onderhoud van de boomspiegels te verzorgen. Een boomspiegel is het stuk grond rondom de stam van een boom. Voor het beplanten van boomspiegels is geen toestemming nodig.

Spelregels

Wel gelden dezelfde spelregels als bij zelfbeheer.

De belangrijkste noemen we hier:

 • U neemt alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht bij het onderhoud aan de openbare ruimte ter voorkoming van ongevallen
 • U gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en houdt zich aan de Flora- en Faunawet
 • Wortels van bomen mogen niet worden afgekapt of op andere wijze beschadigd
 • U mag op eigen kosten nieuwe beplanting aanbrengen. Bij beĆ«indiging van het zelfbeheer worden de kosten hiervan niet vergoed
 • U zorgt er voor dat er geen over het trottoir of de openbare weg hangend groen voorkomt
 • Het is niet toegestaan om klimmende planten aan te brengen
 • In verband met het zicht en de verkeersveiligheid is de maximale hoogte 40 cm. Hierdoor zijn bijvoorbeeld stokrozen niet geschikt
 • Hekwerk(jes), bankjes, beeldjes, en dergelijke op de boomspiegel en in of aan de boom zelf zijn niet toegestaan
 • Het is niet toegestaan om verharding (bijvoorbeeld in de vorm van grind, tegels of beton) aan te brengen
 • De gemeente blijft eigenaar van de boomspiegel
 • De gemeente blijft het onderhoud aan de boom en de eventuele verharding uitvoeren
 • De gemeente heeft het recht beplanting er uit te halen mocht dit nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden of voor het doen van onderzoek aan de boom bij boomcontroles
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de beplanting die door inwoners of bedrijven is aangebracht.

Tips voor mooie boomspiegels

Hieronder volgt een aantal tips, die u wellicht inspireren:

 • De boomspiegels van jonge bomen zijn het meest geschikt voor beplanting. De wortels van de boom nemen dan nog niet alle voedingsstoffen uit de grond weg en er is nog niet al te veel schaduw van de boom zelf
 • Bloembollen zoals blauwe druifjes, krokussen, narcissen, sneeuwklokjes en tulpen. Sommige soorten zijn geschikt voor verwildering en komen dus elk jaar terug
 • In de zomer kunnen eenjarigen geplant worden. Geraniums, afrikaantjes of lobelia kunt u planten, maar u kunt ook in het voorjaar een veldboeketmengsel zaaien
 • Voorbeelden van vaste planten (meest bodembedekkers) of jaarlijks terugkerende planten zijn: vergeet-mij-nietje, maagdenpalm, lievevrouwebedstro, ooievaarsbek
 • Sommige kruiden zullen het ook goed doen. Denk daarbij aan rozemarijn, tijm of marjolein
 • Geef de planten water, zoals u ook doet met uw planten in uw tuin of op uw balkon
 • Onkruid wieden hoort erbij als u de boomspiegel netjes wilt houden.