Het sportcomplex van Ajax Sportman Combinatie (ASC) in Oegstgeest zal worden verplaatst naar de Overveerpolder. 

Waarom is dit project opgezet?

De voetbalafdeling van ASC aan de Duivenvoordestraat heeft onvoldoende capaciteit aan de Duivenvoordestraat en de cricketafdeling van ASC is inmiddels op een tijdelijke locatie in de Overveerpolder gevestigd. Met het realiseren van een nieuw sportcomplex in de Overveerpolder kunnen beide afdelingen weer op één accommodatie sporten. Op de achterblijvende locatie aan de Duivenvoordestraat zal woningbouw worden gerealiseerd.

Locatie Overveerpolder

Voor de locatie Overveerpolder is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Informatie over het bestemmingsplan kunt u terugvinden op de website van Ruimtelijkeplannen door te zoeken op bestemmingsplan Overveerpolder 2013. Dit bestemmingsplan is sinds 29 januari 2015 onherroepelijk.

De realisatie van het sportcomplex in de Overveerpolder en de verhuizing is voorzien in de periode 2015 - 2017.

Locatie Duivenvoordestraat

Op de vrijkomende locatie aan de Duivenvoordestraat worden woningen en een maatschappelijke voorziening voor kleinschalig wonen dementerende ouderen ontwikkeld. Binnen het bestemmingsplan Oranje Nassau zijn in artikel 9 de uitgangspunten opgenomen waaraan ontwikkelingen in het wijzigingsgebied moeten voldoen. Een wijzigingsplan doorloopt een (verkorte) bestemmingsplanprocedure.

De ontwikkeling van de locatie Duivenvoordestraat is voorzien in de periode 2017-2018.