Het plantsoen aan de Reviuslaan dateert uit de jaren ‘80, is sterk verouderd en heeft weinig variatie in planten- en diersoorten (biodiversiteit). U vindt er voornamelijk dwergmispel, klimop en prunussen. Enkele omwonenden hebben dit gesignaleerd en gevraagd naar de mogelijkheid om dit plantsoen nieuw leven in te blazen. We hebben Ingenieursbureau Rodewijk opdracht gegeven om twee ontwerpen op te stellen.  

Ontwerpen

Hoewel de onderwerpen van elkaar verschillen, staat in beide gevallen ‘ontmoeten’ centraal en komen er bankjes in het plantsoen. De biodiversiteit neemt toe door het planten van bloeiende vaste planten, heesters en bomen. De gekozen boomsoorten groeien naar verwachting goed op deze locatie.

De huidige parkeerplaatsen zijn volledig verhard. Hierdoor wordt regenwater niet opgenomen in de bodem. Daarnaast houden de stenen warmte vast, waardoor op warme dagen de temperatuur hoog op kan lopen. We vergroenen de omgeving door te kiezen voor grastegels die water doorlaten.   

U kunt de ontwerpen bekijken door op de onderstaande afbeeldingen te klikken. Woont u aan de Reviuslaan? Dan heeft u in uw brievenbus een brief met hierop een URL naar de website ontvangen. We horen graag voor 28 januari 2022 welk ontwerp uw voorkeur heeft! Er zal gekozen worden voor het ontwerp welke de meeste stemmen ontvangt.

Uitvoering

We verwachten dat aannemer Van der Spek medio februari kan starten met de renovatiewerkzaamheden. Al het aanwezige groen wordt weggehaald en de grond wordt uitgegraven. Door nieuwe grond aan te brengen, beschikt de nieuwe aanplant over voldoende voedingsstoffen. De aannemer werkt met groot materieel. Hierdoor kan enige overlast ontstaan. Ook zijn tijdens de werkzaamheden de parkeervakken direct naast het plantsoen niet beschikbaar. We vragen hiervoor uw begrip. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

Uitslag

Hartelijk dank voor het inbrengen van uw voorkeur! Het ontwerp wat de meeste stemmen heeft gekregen is groenontwerp optie 1.

Optie 1 heeft in totaal 22 stemmen gekregen.

Optie 2 heeft in totaal 13 stemmen gekregen.