Al langere tijd bestaan er plannen om in de Geversstraat  onderhoud uit te voeren en de straat ook verkeersveiliger te maken. Er zijn de afgelopen drie jaar diverse informatiebijeenkomsten geweest over de herinrichting van de Geversstraat. Met het oog op de veiligheid voor voetgangers en fietsers is er gekeken naar het (te) hard rijdend verkeer, de oversteekplaatsen en hoe het verkeer zich in de straat beweegt.

Met de waardevolle input van de omwonenden is het ontwerp hiervoor diverse malen aangepast.  In mei 2020 heeft de gemeente een brief naar de omwonenden  gestuurd met daar bijgevoegd een tekening (versie mei 2020) met de (voor)laatste aanpassingen. Ook daarna kwamen er echter nog behoorlijk wat reacties binnen, waarna  het ontwerp nogmaals onder de loep is genomen.

In de nu beschikbare laatste versie (juli 2020) zijn de door de buurt zo gewenste verkeerslichten (weer) opgenomen. Deze aanpassing past eigenlijk niet binnen het huidige budget, waardoor het nodig is om hiervoor na zomervakantie budget aan de gemeenteraad te vragen. Op deze pagina ziet u zowel de tekening van mei 2020  als ook de versie van juli 2020 zodat goed te zien is wat er is veranderd.

Vervolg

Nadat het ontwerp is vastgesteld gaan we verder met de civiel technische uitwerking en de voorbereidingen van de aanbesteding. De werkzaamheden kunnen naar verwachting in het voorjaar van 2021 starten. De komende periode ronden we de aanbesteding af en maken we de planning. Bij het maken van een planning houden we  ook rekening met de weersomstandigheden. Het heeft de voorkeur om het werk niet te plannen in de winter, in een periode met kans op vorst of koud weer. Dit zou het werk namelijk kunnen vertragen en daarmee de opbreking van de straat onnodig verlengen.

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Op deze pagina plaatsen we alle ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van de Geversstraat en omwonenden krijgen belangrijke informatie per brief in de brievenbus.