De Geversstraat is een belangrijke weg in Oegstgeest waar veel gebruik van wordt gemaakt. Al langere tijd bestaan er plannen om onderhoud uit te voeren aan het deel vanaf de rotonde tot en met het kruispunt met De Kempenaerstraat. Dit willen we graag combineren met een aantal verkeersmaatregelen die allen het doel hebben om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en uitstraling van de weg te verbeteren.

​​​​​​​Het verkeersontwerp

In september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het verkeersontwerp vastgesteld . Er is gekeken naar veiligheid voor voetgangers en fietsers, naar het (te) hard rijdende verkeer, de oversteekplaatsen en hoe het verkeer zich in de straat beweegt. Ook omwonenden hebben tijdens diverse informatie sessies hun inbreng kunnen leveren.

Enkele belangrijke verkeersaanpassingen die in het plan zijn opgenomen:

  • Bredere fietsstroken in rood asfalt en met een dubbele markering ‘gescheiden’ van de rijbaan;
  • Smallere rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer;
  • Een vluchtheuvel om de voetgangersoversteekplaats bij de Prins Hendriklaan/Wilhelminapark veiliger te maken. De huidige voorsorteerstroken voor linksaf slaan op deze plek vervallen.
  • Nieuwe en beter zichtbare verkeerslichten bij de voetgangersoversteekplaats bij de Prins Hendriklaan/Wilhelminapark om ook op drukke momenten makkelijk te kunnen oversteken
  • Extra straatverlichting bij de voetgangersoversteekplaatsen
  • Verbeterde oversteek met maar één zebrapad bij de De Kempenaerstraat, dat nu ook aansluit op het voetpad in de Endegeesterlaan;
  • Toepassing van geluidsreducerend asfalt.

Vervolg

De uitvoering zal de nodige overlast geven voor het verkeer en omwonenden. Bij het plannen van het werk zullen we zoveel mogelijk rekening houden met weersomstandigheden en andere projecten om daarmee de opbreking van de straat niet onnodig te verlengen. Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering, zullen we belanghebbenden en omwonenden maar ook overige inwoners van Oegstgeest ( en Leiden en Rijnsburg) informeren over de werkzaamheden en de te verwachten overlast voor het verkeer en de omwonenden.

Update oktober 2020

Enige tijd geleden hebt u gereageerd op de plannen voor verkeerskundige verbeteringen in de Geversstraat. Uw reacties, samen met de gesprekken die we hebben gehad met betrokken bewoners, hebben geleid tot enkele heroverwegingen en aanpassingen in het ontwerp. Zo is in het huidige ontwerp toch een nieuw verkeerslicht bij de voetgangersoversteekplaats bij de Prins Hendriklaan opgenomen en wordt daar  ter hoogte van de vluchtheuvel een fysieke scheiding aangebracht tussen rijbaan en fietsstrook. In de nota zijn alle zienswijzen en onze reacties daarop weergegeven.

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Op deze pagina plaatsen we alle ontwikkelingen met betrekking tot de herinrichting van de Geversstraat en omwonenden krijgen belangrijke informatie per brief in de brievenbus.