Bent u een stichting, vereniging of inwoner uit Oegstgeest en wilt een sportinitiatief starten dat bijdraagt aan de ambities uit het lokaal sportakkoord? En komt u daarvoor budget tekort? Dan kunt u subsidie aanvragen.
U kunt voor drie soorten sportinitiatieven subsidie aanvragen, namelijk voor activiteiten gericht op sport en beweging, voor de aanschaf van (bepaalde) sport- en spelmaterialen en voor investeringen in een sportvereniging en/of haar accommodatie. 

Activiteiten worden volledig gesubsidieerd, met een maximum van € 1500. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn: een activiteit of een coherente serie van maximaal vijf activiteiten die:

 1. gericht is op sport en beweging;
 2. een openbaar karakter heeft voor inwoners van Oegstgeest;
 3. plaatsheeft in 2022;
 4. plaatsheeft binnen de gemeente Oegstgeest;
 5. voor zover als relevant in samenwerking wordt uitgevoerd met een Oegstgeester sportvereniging.

De aanschaf van sport- en spelmaterialen wordt volledig gesubsidieerd, met een maximum van € 1000. Sport- en spelmaterialen die in aanmerking komen voor subsidie, voldoen aan de volgende vereisten:

 1. Sport- en spelmaterialen aangeschaft in 2022; en
 2. Sport- en spelmaterialen ter bevordering van het inclusief sporten en bewegen in de gemeente; en
 3. Sport- en spelmaterialen aangeschaft door een Oegstgeester sportvereniging; en
 4. Sport- en spelmaterialen relevant voor de sport beoefend door sportvereniging; en
 5. Sport- en spelmaterialen die breedtesportdeelname bevorderen, anders dan de standaard inventaris van de sportvereniging.

Investeringen in een Oegstgeester sportvereniging en/of haar accommodatie worden voor 50% gesubsidieerd, met een maximum van € 3000. Investeringen die in aanmerkingen komen voor subsidie zijn investeringen waarvan

 1. de financiële verplichting aan is of wordt gegaan in 2022, of;
 2. de uitvoering plaats is/wordt gestart in 2022.

Bekijk hieronder de verdere vereisten voor uw subsidieaanvraag.

Wat moet u weten

 • Uw aanvraag moet ten minste 5 weken voordat het initiatief start bij de gemeente binnen zijn.
 • De activiteit dient bij te dragen aan de uitvoering van de ambities uit het lokaal sportakkoord, dat kunt u nalezen in het sportakkoord 2019-2024 .
 • Voorwaarden aanvragen subsidie: Algemene Subsidieverordening Oegstgeest en de subsidieregeling lokaal sportakkoord.
 • Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond van het kalenderjaar is bereikt.
 • Voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke doelen binnen het sociaal domein, kunt u ook subsidie aanvragen via het subsidieprogramma sociaal domein.

Hoe het werkt

 • Vul het digitale aanvraagformulier, onder aan de pagina, in. Het is helaas nog niet mogelijk om het formulier tussentijds op te slaan, hou daarom alle benodigde informatie bij de hand.
 • De gemeente beoordeelt uw subsidieverzoek.
 • Het college van B&W beslist of u subsidie krijgt of niet.
 • U krijgt een brief met de beslissing.
 • Heeft u vragen? Bel tijdens openingstijden naar telefoonnummer 14071 of mail naar sportakkoord@oegstgeest.nl .