Wanneer u asbest wilt verwijderen moet u een sloopmelding doen. Meer informatie daarover vindt u bij de Omgevingsvergunning. Ook een onderneming moet altijd een sloopmelding voor het slopen van asbest doen.

Asbest verpakken en verwijderen

Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Het is belangrijk om:

  • het geheel nat te spuiten
  • delen intact te laten (niet zagen, breken, spijkeren enzovoorts)
  • persoonlijke bescherming te dragen (mondkapje, na gebruik mee afvoeren)

Asbest aanbieden op de milieustraat

Asbest mag niet worden aangeboden als huisvuil of grofvuil. Onder een aantal voorwaarden kunt u als particulier zelf asbest deponeren in de daarvoor bestemde container bij de milieustraat op de gemeentewerf:

  • Maximaal 35 m²
  • Het materiaal moet onbeschadigd zijn (niet verweerd, gebroken, gescheurd, gezaagd, gespijkerd of verlijmd). Geschroefd mag wel mits de schroeven zonder beschadiging te verwijderen zijn
  • Afkomstig uit een particulier huishouden en thuis al natgemaakt, verpakt in plastic zakken die bestemd zijn voor asbesthoudend materiaal (goedgekeurd en voorzien van certificering). Deze zakken zijn gratis op te halen voor particulieren op de milieustraat en hebben een afmeting van 80 x120 cm.