Smiley borden zijn digitale borden die passerende bestuurders attenderen op hun snelheid. De borden geven een blije (groene) of treurige (rode) smiley, afhankelijk van de gereden snelheid. Het doel hiervan is om bestuurders bewust te maken van hun snelheid. We hangen de borden iedere maand op een andere locatie in de gemeente en geven via deze weg een terugkoppeling van de gemeten resultaten.

Vorige maand stonden de borden in beide richtingen van de Kempenaerstraat. De gemeten resultaten laten zien dat bestuurders zich in de Kempenaerstraat over het algemeen aan de maximum toegestane snelheid houden. De hoogst gemeten snelheid was 40 km/h laat op de avond. Dit was een uitschieter. De borden zijn nu geplaatst op de Dorpstraat, ter hoogte van de van Cuycklaan en de Bijdorplaan.