Op 27 juni 2024 heeft de gemeenteraad van Oegstgeest de nota van uitgangspunten voor woningbouw op de Almondehoeve vastgesteld. Deze belangrijke stap markeert het begin van de ontwikkeling van een van de laatste grotere woningbouwlocaties in Oegstgeest.

Impressie Almondehoeven - Bron: Citystone Group

Impressie Almondehoeven - Bron: Citystone Group

Een nota van uitgangspunten is een document dat de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van een bouwproject. Het bevat richtlijnen en eisen waaraan het toekomstige plan moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid bebouwing en de bouwhoogte. Hiermee wordt de richting aangegeven voor de invulling van het gebied, zodat alle partijen weten wat de verwachtingen zijn. 

Een groene wijk voor verschillende groepen inwoners

Het plan voor de Almondehoeve omvat de bouw van 160 woningen, waarbij 30% bestemd is voor sociale huur en 35% voor betaalbare koopwoningen in het middensegment. Hiermee voldoet het plan aan de afspraken in de Woonvisie van de gemeente. Er komt een Oegstgeester Hofje met een gemeenschappelijke ruimte die voor de hele wijk toegankelijk is. 

Daarnaast is er veel aandacht besteed aan groen. De wijk krijgt een groen hart en een brede groenstrook langs de Pastoorswetering. Ook komt er een groen ‘privacy eiland’ dat privacy garandeert voor de woningen aan de andere kant van het water. Het plan sluit hierdoor goed aan bij de bestaande omgeving en draagt bij aan een prettige woon- en leefomgeving.

Wethouder Kees Oudendijk zegt hierover: “Wij zijn trots op dit plan voor de Almondehoeve. Met deze mix van woningtypes in verschillende prijsklassen bieden we woonruimte voor jong en oud, terwijl we de groene en dorpse uitstraling van Oegstgeest behouden.” Veel betrokkenen lieten van zich horen tijdens het schrijven van de nota. Met mooie ideeën en soms ook met kritische noten. “Een intensief, maar onmisbaar proces, dat leidde tot belangrijke verbeteringen in het ontwerp en de randvoorwaarden”, aldus de wethouder. Bij de verdere uitwerking van de plannen blijven belanghebbenden betrokken, onder andere via een klankbordgroep. 

Gezamenlijk aan de slag

Ontwikkelaar Citystone Group, Architectenbureau Van Manen en landschapsarchitect Baljon zijn nauw betrokken bij de verdere planuitwerking. Directeur Sven Pieters van Citystone is blij met het genomen besluit en kijkt ernaar uit om samen met omwonenden, de gemeente en partners binnen de randvoorwaarden het plan verder vorm te geven. 

Ook de vereniging Oegstgeester Hofjes is blij met het genomen besluit dat voorziet in het eerste hofje voor Oegstgeest. Voorzitter Guus Bannenberg: ”Voor ons staat het ideaal van wonen in verbinding hier centraal. Bewoners kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen en het hofje heeft een verbindende functie voor de hele buurt.” 

Stichting MeerWonen, straks verantwoordelijk voor de sociale huurwoningen in de Almondehoeve, laat weten dat zij deze locatie graag toevoegen aan hun portefeuille. “Dit is niet alleen een mooie en groene locatie, er is ook veel aandacht voor de sociale binding”, aldus directeur Peter Hoogvliet. 

Projectpagina Almondehoeve