Wethouder Peter Glasbeek (Progressief Oegstgeest) liet op 25 juni 2020 tijdens de raadsvergadering weten dat hij zijn functie per direct neerlegt. Hij deed dat nadat een meerderheid van de gemeenteraad besloot om niet akkoord te gaan met een aanpassing van de gebiedsvisie De Geesten. Burgemeester Emile Jaensch: “We zijn Peter dankbaar voor zijn inzet voor Oegstgeest. We betreuren het opstappen van een ervaren en betrokken wethouder die een aantal grote dossiers met veel elan bestuurde.”

Peter Glasbeek

Er waren vanuit de gemeenteraad complimenten voor de inzet van de wethouder en voor de eerder vastgestelde gebiedsvisie. Er was echter niet voldoende steun voor aanpassing van de gebiedsvisie op een belangrijk punt: de bevoegdheid om te beslissen over een eventuele toekomstige woonfunctie van de bijgebouwen bij kasteel Endegeest, mocht het niet mogelijk zijn om die op een andere economisch haalbare manier te exploiteren. De meerderheid van de raadsleden vindt dat deze beslissing bij de gemeenteraad moet liggen en niet bij het college van burgemeester en wethouders, zoals in het voorstel stond.   

Werkzaamheden in Oegstgeest

Peter Glasbeek werd op 28 maart 2019 benoemd als wethouder voor Progressief Oegstgeest bij de gemeente Oegstgeest. Hij zette zich in voor onderwerpen als ruimtelijke ordening, duurzaamheid, wonen en beheer van openbare ruimte. Vanuit die portefeuille was hij nauw betrokken bij de vaststelling van de nieuwe woonvisie, die stelt dat minimaal de helft van nieuw te bouwen woningen moet bestaan uit goedkope tot middeldure huurwoningen. Ook op het gebied van duurzaamheid ging hij met en voor inwoners aan de slag. Een buurtactie in de Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt voor energiebesparende maatregelen is daar een mooi voorbeeld van.

Afscheid

Nadere informatie over het afscheid van wethouder Glasbeek volgt op een later moment.