De werkzaamheden op- en rondom de Klinkenbergerplas zijn afgerond! Zo is de half-verharding op delen van het wandelpad hersteld, zodat het regenwater niet meer op de paden blijft staan, hebben delen van de oever een opknapbeurt gekregen en zijn picknicktafels geplaatst.

De regelgeving in het gebied is verduidelijkt en er zijn nieuwe borden geplaatst. Ook is de inrichting rond de kleine plas, speelweide en oeverzwaluwkast verbeterd om de overlast van loslopende honden tegen te gaan en te voorkomen dat honden op plekken komen waar dat niet mag. Hierdoor kan de kleine plas zich verder ontwikkelen als natuurgebied en kunnen oeverzwaluwen ongestoord broeden. Deze vogels wisten de zwaluwkast vanaf het eerste moment te vinden, maar bij de laatste meting in 2021 was het stiller bij de kast. We hopen de komende jaren veel van deze bijzondere vogels te zien.

Met de maatregelen in inrichting en beheer willen we de biodiversiteit vergroten. Niet alleen voor vogels, maar ook voor insecten. Er zijn veel bloemen en door de hoge wallen aan de noord- en oostzijde is hier veel nestelgelegenheid. Bij een onderzoek vanuit het project Groene Cirkel Bijenlandschap zijn in totaal 44 soorten bijen gevonden rond de Klinkenbergerplas. Ook de komende jaren blijven we de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied monitoren. 

Meer over de Klinkenbergerplas