Binnenkort start de aannemer, in opdracht van gemeente Oegstgeest, met werkzaamheden bij de Klinkenbergerplas. Het is de bedoeling om de gebruiksmogelijkheden van de Klinkenbergerplas te vergroten, de biodiversiteit te versterken en de regelgeving rond de plas duidelijker aan te geven. De afgelopen jaren hebben we goed gekeken welke plantensoorten aanslaan en welke niet en hebben we opmerkingen en meldingen van bezoekers en handhavers om de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied te verhogen, altijd bijgehouden. De verbeterpunten die daaruit naar voren komen worden in het eerste kwartaal van dit jaar aangepakt.

Wat gaan we doen?

  • Op delen van het wandelpad en fietsenstalling wordt de half-verharding hersteld zodat het regenwater niet meer op de paden blijft staan. Er komen extra afvalbakken bij de struinpaden en er worden extra picknicktafels en bankjes geplaatst. De vissteigers krijgen een opknapbeurt en daar waar de oevers wat zijn afgekalfd worden deze weer aangevuld met klei en riet. Ook  herstellen we de afstandsaanduiding op de keien.
  • Uit de diverse meldingen blijkt dat de regelgeving niet overal duidelijk of zichtbaar genoeg is. Duidelijkere borden, een verbeterde inrichting rondom de toegang van de kleine plas en een afrastering rondom de speelzone en oeverzwaluwkast dragen bij aan het beperken van de overlast van loslopende honden en de aanwezigheid van honden op plekken waar dat verboden is. Slagbomen aan het einde van de parkeerplaats moeten gemotoriseerde voertuigen rond de Klinkenbergerplas tegen gaan. Om de oever te beschermen wordt de drijflijn in het noordwestelijke deel van de grote plas vervangen.
  • We plaatsen een slagboom bij de parkeerplaats bij de kleine plas om te voorkomen dat er afval wordt gestort, autowrakken worden achtergelaten of aanhangers worden gestald. Bij evenementen kan dit deel van de parkeerplaats worden opengesteld. Voor recreanten is er is voldoende parkeerruimte op het resterende deel van de parkeerplaats.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Wanneer de aannemer aan het werk is in het gebied kan het voorkomen dat er delen van het gebied worden afgezet om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren. Zo is er bijvoorbeeld voldoende ruimte nodig om met klein materieel de wandelpaden te herstellen. Dit betekent dat de doorgang van de wandelpaden wellicht af en toe niet mogelijk is. We vragen u hiervoor om begrip.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen, zorgen en/of opmerkingen over het project? Neem dan contact op met Maurice Biesheuvel/Pepijn Meeuwsen (toezichthouder/projectleider) via telefoonnummer 14071 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).