In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan natuurherstel bij de nieuwe begraafplaats.

In vak 2A zijn inmiddels alle snoei- en zaagwerkzaamheden afgerond. (Dit was een flinke klus…). En in vak 2B is een start gemaakt. Deze werkzamheden pakken we volgend winterseizoen 2023-2024 verder op.

Samen met onze groenaannemer van der Spek hebben we ook stobbes (boomstronken) verwijderd. De boomresten zijn verwerkt in een mooie natuurlijke ril (opeenstapeling takken). Hier hebben verschillende dieren bescherming en voedsel door. Er staan inmiddels paaltjes waar we de nieuwe bomen planten. Dit gaat deze week gebeuren!