De Geversstraat is een belangrijke doorgaande route. Het wegdek is verouderd en het rioolstelsel moet worden vervangen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. Het vervangen van het riool zelf gebeurt door middel van de ‘kousmethode’. Hierbij wordt via de bestaande put een kunststof kous in het bestaande riool aangebracht, dat wordt uitgehard met uv-licht. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opgebroken te worden en blijft overlast voor bewoners en weggebruikers beperkt.

Op maandag 29 augustus start aannemer GMB met de voorbereiding van deze rioolwerkzaamheden. Het verkeer heeft hier in deze fase nog geen last van. De bewoners en winkeliers van de Geversstraat ontvangen hierover nog een brief. Hierin wordt toegelicht wat de planning is en welke gevolgen de werkzaamheden voor hen hebben.

Naar verwachting starten de werkzaamheden om het wegdek te vervangen in de herfst van 2022. Via de gemeentepagina in de Oegstgeester Courant houden wij u natuurlijk van het project op de hoogte. Voor bewoners, winkeliers en bedrijven wordt in september nog een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina voor de werkzaamheden op de Geverstraat.