Vandaag hebben we een vergunning verleend voor tijdelijke terrassen in Park Landskroon en bij de Klinkenbergerplas vanaf 1 juli. Veel Oegstgeestenaren bezoeken met mooi weer graag een terras en horecaondernemers zoeken naar manieren om mensen op een leuke én veilige manier te ontvangen. Hier willen we aan tegemoet komen. We doen dat met duidelijke afspraken over veiligheid en het tegengaan van overlast.

Een aantal omwonenden heeft zorgen of aandachtspunten bij deze terrassen. Die hebben we met hen besproken. Het ging bijvoorbeeld over geluidshinder, parkeer- of stankoverlast, de exacte locatie en de sluitingstijden van de terrassen. Ook het serveren van alcohol (wel op het terras, maar niet bij een uitgiftepunt) en een zero-tolerancebeleid voor drugs waren belangrijke punten. We hebben deze punten besproken met de organisatoren en waar mogelijk opgenomen in de verleende vergunningen. De komende maand zullen we controleren of alles volgens afspraak verloopt. We hopen dat eenieder geniet van een mooie, gezellige en veilige zomer!