Een visie over hoe het dorp er over 10 jaar uit kan zien. Dat is het doel van de dit jaar af te ronden Omgevingsvisie 2021-2030. De gemeente heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk organisaties en inwoners betrokken bij de thema’s die in deze visie aan de orde komen. De vele reacties, uitkomsten uit gesprekken en aangereikte onderwerpen zijn nu vastgelegd in het zogenaamde ambitiedocument.

Wethouder Peter Glasbeek: “We moeten nu al nadenken over hoe we onze ruimte gebruiken in de toekomst. Sommige dingen maken Oegstgeest uniek, zoals de ligging, het groen en het erfgoed. Tegelijkertijd is er behoefte aan woningen en duurzame energieopwekking. Wat kan én moet waar? De inbreng uit het dorp en van partners helpt om de juiste keuzes te maken.”

Het college van burgemeester en wethouders bundelde alle feitenkennis en inbreng van gesprekspartners in het ambitiedocument voor de omgevingsvisie. Een belangrijke mijlpaal, want op basis van het ambitiedocument zal de gemeenteraad vaststellen welke opgaven in de omgevingsvisie moeten worden behandeld. Het stuk is te vinden op doemee.oegstgeest.nl bij project Omgevingsvisie 2030. Een reactie toevoegen kan nog tot 26 mei 2021.

Inbreng en ideeën

Peter Glasbeek: “We hebben in 2020 gewerkt vanuit eerder verzameld feitenmateriaal en uitgezocht welk regionaal beleid en ontwikkelingen een rol spelen. We hebben ons afgevraagd waar we nu staan en hoe Oegstgeest geworden is zoals het nu is. In het eerste kwartaal van 2021 wilden we vooral weten hoe onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners over de toekomst van het dorp denken. Wat moet behouden blijven? Welke parels verdienen aandacht? Hoe zorgen we ervoor dat Oegstgeest een fijn dorp blijft om te wonen en te leven? Het was een uitdaging om in coronatijd de participatie te organiseren. Ik wil iedereen bedanken voor de inbreng, ideeën en goede gesprekken.”  

Via het Doe Mee platform kreeg de gemeente 177 reacties en ideeën. De gemeente sprak met ongeveer 40 bedrijven, organisaties en andere partners. Maar liefst 130 kinderen dachten mee. Op ansichtkaarten mochten zij tekenen of opschrijven hoe zij de toekomst van Oegstgeest voor zich zien. Kinderen bleken vooral meer speelplekken te willen, de natuur en dieren belangrijk te vinden – maar wel zonder plastic. Inwoners waarderen het groen en zien dit als een belangrijke pijler bij verdere ontwikkelingen zoals woningbouw. Men vindt buiten recreëren, en dus de fiets- en wandelroutes, erg belangrijk. Het zouden er meer mogen worden. Kasteel Poelgeest is het mooiste erfgoed.  

Vervolgstappen

Het ambitiedocument vormt de basis voor het gesprek met de gemeenteraad. Daar komt uit welke doelen en ambities een plek krijgen in de uiteindelijke Omgevingsvisie Oegstgeest 2030 en welke onderdelen verder uitgewerkt moeten worden. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, energie, natuur, verkeer en vervoer, wonen, voorzieningen en cultureel erfgoed. De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp op 22 juni 2021.