In tegenstelling tot eerdere berichten blijft de Van Eysingabrug de komende 2 weekenden (vanaf vrijdagavond 3 november) gewoon open voor het verkeer. Er wordt wel gewerkt op en onder de brug, maar de brug van en naar Haaswijk gaat niet dicht.

De komende twee weekenden zou onder andere de verharding op de brug gedeeltelijk opnieuw worden aangebracht. Dit kan niet doorgaan omdat de kabels en leidingen in de brug anders gesitueerd zijn dan in we in eerste instantie dachten. De veiligheid van de benodigde onderhoudswerkzaamheden kan hierdoor niet worden gegarandeerd. Samen met de betrokken nutsbedrijven gaan we dit nader onderzoeken. Gelukkig kan de aannemer wel al starten met andere werkzaamheden bij de brug.

We maken op korte termijn een nieuwe planning voor de werkzaamheden op de rijbanen van de brug die nu niet uitgevoerd kunnen worden. Dit doen we samen met de aannemer en de nutspartijen.