Afgelopen winter hebben wij gewerkt aan het natuurherstelproject in het bos bij de nieuwe begraafplaats van de Groene kerk. Dit gebied is een belangrijk onderdeel van de hoofdgroenstructuur van ons dorp.

In januari heeft u kunnen lezen over het starten van werkzaamheden in dit gebied. Toen zijn er woekerende soorten verwijderd om ruimte te maken voor een meer gevarieerde inheemse beplanting. In februari zijn de boomstronken verwijderd en verwerkt op een takken-en grondwal als schuil- en nestgelegenheid voor diverse insecten en dierensoorten.

Nieuwe bomen en heesters

Er zijn in totaal 56 nieuwe bomen geplant zoals: haagbeuk, berk, wilde appel en linde. Verder zijn er inheemse struiken aangeplant waaronder: Gelderse roos, Kardinaalsmuts en Sprokehout. Daarnaast zijn 600 nieuwe heesters in groepen aangeplant langs de randen van het bos en vormen een geleidelijke overgang in het landschap. Deze overgangszones met bloeiende- en bes dragende struiken trekken vogels en insecten aan. 

Bloemrijk resultaat

Om de biodiversiteit een extra boost te geven is de bodem ingezaaid met een bloemenmengsel met 29 soorten speciaal geschikt voor boszomen. Afhankelijk van de beschikbare lichtinval kunt u vanaf het tweede of derde jaar een bloemrijk resultaat verwachten.

In het gebied kunnen de woekerende soorten die wij nu verwijderd hebben, terug komen. Dit is niet de bedoeling en wij hebben hard gewerkt om dit te herstellen. Door het inzaaien van kruiden en planten van heesters ontstaat er concurrentie tussen de gewenste en ongewenste soorten en dit zorgt er weer voor dat de ongewenste planten niet meer de overhand krijgen, en blijft de natuur in balans.
 
Door het planten van verschillende inheemse (loof)boom- en struiksoorten wordt het bos gevarieerder, veerkrachtiger, beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering en ziektes én aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Zo dragen wij ons steentje bij aan de toekomst van onze hoofdgroenstructuren en houden wij onze omgeving leefbaar en in balans!