Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest willen u uitnodigen om met ons het concept coalitieakkoord te komen bespreken op woensdag 15 juni van 20:00 tot 21:30 uur in het gemeentehuis. 

Tijdens deze avond is het doel om ideeën op te halen bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Hierbij staan twee vragen centraal:

  1. Wat vindt u van de ambities uit het conceptcoalitieakkoord?
  2. Heeft u suggesties over de manier waarop het college het akkoord moet uitvoeren?

Dit gesprek willen we houden aan de hand van drie thema’s: bestuur, ruimte en sociaal domein. De uitkomsten van deze gespreksavond willen we vervolgens meenemen in de afronding van het definitieve coalitieakkoord, dat wij op 23 juni presenteren.

Vanwege de voorbereidingen dient u zich voor maandag 13 juni 12.00 uur aan te melden voor deze avond via griffie@oegstgeest.nl. We horen daarbij graag van u bij welke thema’s uw interesse ligt.

We hopen u te zien op 15 juni in het gemeentehuis.