Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Flitsbezorgdiensten Oegstgeest’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPFlitsbezorgOEG-OW01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 24 november 2022 tot 6 januari 2023 ter inzage ligt.

Met het paraplubestemmingsplan flitsbezorgdiensten wordt het vestigen van flitsbezorgdiensten in de gemeente Oegstgeest gereguleerd. Het paraplubestemmingsplan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente met uitzondering van enkele grote bedrijfslocaties.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Ook kan een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/22/163485/ zienswijze Parapluplan Flitsbezorgdiensten Oegstgeest. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.