Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Langenakker’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.WPLangenakkerwest -ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 7 december 2023 tot 18 januari 2024 ter inzage ligt.

Bestemmingsplangebied

Het plangebied ligt aan de westelijke rand van Oegstgeest, vlak naast Valkenburg en
Rijnsburg. De begrenzing van het plangebied bestaat uit de straten Langenakker ten oosten en Valkenburgerweg ten westen, een glastuinbouwbedrijf ten zuiden en een woning ten noordwesten, aansluitend hierop wordt de nieuwe woonwijk Nieuw Rijnvaert ontwikkeld. Binnen het plangebied worden twee vrijstaande woningen ontwikkeld.

Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage wordt u doorgelinkt naar deze landelijke site.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan eenieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan indienen. Dit kan mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. Z/23/180904/ zienswijze wijzigingsplan Langenakker west. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.