Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, maar de eenzaamheid van iemand doorbreken kunnen we allemaal. Tijdens dit interactieve webinar gaan we in op de vraag wat u kunt doen om eenzaamheid van buren/wijkgenoten te verminderen.

Er wordt ook ingegaan op de eenzaamheid die er is bij mensen die om allerlei redenen zichzelf als anders zien en/of door de buurt als anders worden ervaren. Wat kun je als buren doen om de verbinding met hen te leggen?


Petra van der Horst verzorgt het webinar. Zij is sociaal professional en associate member van Movisie,  verbonden aan Samen Sterk Zonder Stigma en directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.


Het project Samen tegen eenzaamheid biedt u dit webinar gratis aan. Iedereen die in zijn/haar buurt de eenzaamheid wil helpen verminderen is welkom. Noteer de datum vast, begin januari volgt informatie over de aanmeldprocedure. Uw plaatsje verzekeren? Stuur dan nu vast een mail naar Mirjana Pannekoek.