De gemeenteraad van Oegstgeest heeft zich op 29 april in meerderheid uitgesproken voor een positieve grondhouding ten op zichte van de intentie waarmee het college een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van 175 statushouders en 80 spoedzoekers in Oegstgeest in behandeling zal nemen. 

Tijdens de raadsbehandeling is onder andere gesproken over de mogelijke route naar het winkelcentrum. Van de zijde van het college is aangegeven dat het goed gebruik is dat het COA haar bewoners daarin begeleidt. Daarbij is uiteraard geen sprake van een verbod om het nabijgelegen Wilhelminapark of andere delen van de openbare ruimte te betreden.