Op 23 maart 2023 stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie vast. In de visie met als titel ‘Oog voor historie, oog voor ontwikkeling’ staan de keuzes voor de leefomgeving op lange termijn. Kortom: de omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Er is nu een digitale versie beschikbaar waarin u gemakkelijk door kunt klikken en kunt zoeken op gebieden en thema’s.

Bekijk de publieksvriendelijke versie omgevingsvisie

Wat staat er in de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie laat in één document alle gemaakte keuzes zien. Op welke plekken in het dorp krijgt het behoud van groen en erfgoed voorrang? Waar is juist ruimte voor sociale ontmoetingen of woningen? Dit overzicht is belangrijk, want de gemeente is vaak afhankelijk van initiatiefnemers voor projecten. De visie biedt dan het handvat om te bepalen of een initiatief past in het dorp.