Elk jaar maakt de gemeente een jaarverslag over de klachten die zijn ingediend. Het jaarverslag helpt de gemeente om de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties te verbeteren. Een klacht gaat over de manier waarop een medewerker van de gemeente zich heeft gedragen.

In 2022 zijn er 21 klachten ingediend, zeventien zijn er in behandeling genomen. Vier klachten zijn niet in behandeling genomen om diverse redenen. Vijf klachten gingen over onheuse bejegening (niet netjes gedragen) en elf klachten gingen over onjuiste communicatie of afhandeling. Eén klacht viel in de categorie overige klachten. Bijna alle klachten zijn op tijd afgehandeld (94%). Het aantal klachten is flink gedaald vergeleken met 2021, toen er 34 klachten werden ingediend.

Vrijwel alle klachten handelen wij informeel af. Dat wil zeggen dat na een gesprek met de gemeente de kou uit de lucht is voor de klager. Over één klacht heeft het college een standpunt ingenomen of de klacht gegrond was. En één keer heeft de nationale ombudsman ons gevraagd om actie te nemen naar een klager.

De gemeente bespreekt een klacht altijd met de medewerker. Ook wordt een klacht gebruikt om te bepalen wat verbeterd kan worden. Veel klachten gaan over onjuiste informatie of niet snel reageren. In 2022 is de gemeente gestart met een interne bereikbaarheidscampagne om ervoor te zorgen dat inwoners beter medewerkers kunnen bereiken. Dit lijkt effect te hebben gelet op de daling van klachten over bereikbaarheid. De campagne wordt ook in 2023 voortgezet.