Provinciale Staten   

Totaal 18.111 kiesgerechtigde, waarvan 7771 gestemd (42,91%)

Waterschap Rijnland

Totaal  20.021 kiesgerechtigde, waarvan 7913 gestemd (39,52%)