Vandaag hebben we een raadsmededeling verzonden aan de gemeenteraad over het onderzoek naar de huisvesting van statushouders in het hoefijzergebouw en een naastgelegen gebouw achter het gemeentehuis. Het college geeft in deze mededeling een feitelijke stand van zaken.

Het college stelt de gemeenteraad voor om een beeldvormende vergadering te organiseren over dit onderwerp, als het COA voornemens is een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.