We krijgen als gemeente de laatste weken regelmatig vragen over het groenonderhoud in Oegstgeest. Inwoners signaleren onkruid of vragen zich af wanneer er gemaaid of gesnoeid wordt. We streven als gemeente naar een sober maar doelmatig onderhoud. Dit jaar zien we dat de planten, en dus ook het onkruid, welig tieren en dat we ons onderhoudsniveau niet overal behalen. Hoe zit het nu?

Dit komt deels doordat dit voorjaar veel natter was dan we de afgelopen jaren gewend waren. Aan de ene kant is dat goed voor het groen en zijn we er blij mee. Aan de andere kant groeit nu ook onkruid extra hard en belemmert al te nat weer ons werk. Na veel regen is de bermbegroeiing platgeregend en dus lastig te maaien. In een drassige berm of groenstrook kunnen onze machines niet rijden. Maaiwerkzaamheden die we normaal begin juni uitvoeren, zijn daardoor flink vertraagd.

Wat gaan we eraan doen?

We hebben een inhaalslag gepland voor het groenonderhoud en zorgen zo nodig voor extra menskracht. We verwachten dat het onderhoud eind augustus in het hele dorp weer op peil is. Tot die tijd vragen we uw hulp. Ziet u dat er een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan? Bijvoorbeeld omdat het zicht bij een oversteekplaats of rotonde belemmerd wordt? Laat het ons weten via een Fixi-melding via de app of fixi.nl. Stuur zo mogelijk een foto mee en geef duidelijk de locatie aan. We besteden dagelijks aandacht aan de binnengekomen meldingen en geven prioriteit aan verkeersveiligheid.

Niet alle bermen en gazons worden nu gemaaid

In Oegstgeest onderhouden we een deel van het groen op ecologische wijze voor de hoognodige biodiversiteit. Onderdeel van onze aanpak is dat we deze zones maximaal tweemaal per jaar maaien. Zo krijgen inheemse planten de kans om te groeien en te bloeien. De natuur mag hier dus haar gang gaan. Op onze website ziet u waar in Oegstgeest deze zones te vinden zijn.