In de raadsvergadering van donderdag 26 november 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld.

Vanaf 2021 is de hoogte van uw afvalstoffenheffing gebaseerd op de grootte van uw huishouden (eenpersoons, tweepersoons of meerpersoons) en niet meer op de grootte van de minicontainer of gebruik van de verzamelcontainer in hoogbouw. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van uw aanslag volgend jaar. In de tabel ziet u de nieuwe tarieven voor 2021.

Waarom is deze aanpassing nodig?

De huidige tariefstructuur is gebaseerd op de grootte van de container. Sinds de overstap op nascheiding van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) in april 2020 hebben inwoners meer afval in hun minicontainer en zijn veel kleine minicontainers vervangen door minicontainers van 240 liter. De tariefstructuur sluit daarom niet meer aan op de huidige situatie.

Waarom deze tariefstructuur?  

Grotere huishoudens produceren in principe meer huishoudelijk afval dan eenpersoonshuishoudens. Met deze structuur zijn de kosten voor het ophalen en verwerken van afval eerlijker verdeeld over de huishoudens. Deze tariefstructuur wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de rioolheffing.

Kan ik nog van containerformaat wisselen?

Ja, het is nog steeds mogelijk om van containerformaat te wisselen.

  • Inwoners die dit jaar een gratis extra container hebben (i.v.m. nascheiding van PMD), moeten daar in 2021 voor betalen. Zij ontvangen een brief met de nodige informatie om hun extra container in te leveren als zij dit willen.
  • Heeft u al langere tijd een extra container? Ook dan kunt u ervoor kiezen om deze in te leveren. U betaalt volgend jaar dan minder afvalstoffenheffing.
  • Bestaat uw huishouden uit meer dan twee personen en wil u graag de kleine minicontainer behouden of uw grote container omwisselen naar een kleiner formaat? Dat kan. Het heeft echter geen invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Wat kan ik doen als ik het er niet mee eens ben?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de vastgestelde verordening of tariefstructuur. Deze zijn al vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt wel bezwaar maken tegen de aanslag afvalstoffenheffing die u eind februari 2021 ontvangt. Hoe dit werkt staat vermeld op de aanslag.