In de raadsvergadering van donderdag 29 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe tariefstructuur voor de afvalstoffenheffing vastgesteld. Dit betekent dat de tarieven vanaf 2021 gebaseerd zijn op de grootte van het huishouden (eenpersoons, tweepersoons of meerpersoons).

Waarom is deze aanpassing nodig?

De huidige tariefstructuur is gebaseerd op de grootte van de container. Sinds de overstap op nascheiding van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) hebben inwoners meer huishoudelijk afval in hun minicontainer en zijn veel kleine minicontainers vervangen door minicontainers van 240 liter. De tariefstructuur sluit daarom niet meer aan op de huidige situatie.

Waarom deze tariefstructuur?  

Grotere huishoudens produceren in principe meer huishoudelijk afval dan eenpersoonshuishoudens. Met deze structuur zijn de kosten voor het ophalen en verwerken van afval eerlijker verdeeld over de huishoudens. Deze tariefstructuur wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de rioolheffing.

Wat betekent dit voor de kosten per huishouden?

Dat verschilt en kan positief of negatief zijn. De gemeenteraad stelt de tarieven voor de afvalstoffenheffing eind 2020 definitief vast.