Op vrijdagavond 11 september heeft informateur Ruud Koole in zijn eindverslag advies uitgebracht aan de gemeenteraad van Oegstgeest over de vorming van een nieuw college. Hij adviseert de totstandkoming van een college dat gedragen wordt door een coalitie van CDA, PrO en VVD. Hij stelt voor dat het college, naast burgemeester, bestaat uit drie wethouders: wethouders Matthijs Huizing (VVD), Peter Glasbeek (PrO) en Jan Nieuwenhuis (CDA).

Dit college is voor wat betreft de partijpolitieke en personele samenstelling gelijk aan het college dat tot eind juni dit jaar functioneerde. Door nadere afspraken te maken en met enkele verschuivingen in de portefeuilleverdeling kan volgens Koole een frisse, nieuwe start worden gemaakt. De nieuwe afspraken zijn opgenomen in een Nader Coalitieakkoord  dat vrijdagavond is gepresenteerd en de eerste gedrukte exemplaren zijn door Koole aangeboden aan de fractievoorzitters van CDA, PrO en VVD. Ook is er een persbericht  verstuurd naar de media.

De registratie kunt u ook online bekijken.