In Oegstgeest hebben we op diverse locaties ecologische bermen en slootkanten. Deze zones maaien we 1 of 2 keer per jaar. Dit gebeurt in de maanden juni/juli en in de komende periode in september/oktober.

Foto van een gele tractor met klepelmaaier die langs een berm rijdt

De werkzaamheden worden door een aannemer voor ons uitgevoerd met een Ecomaaier. Dit is een klepelmaaier op een tractor die het maaisel gelijk opzuigt en achterin een grote bak opvangt.
De moeilijk bereikbare plekken zoals rondom bomen worden met een bosmaaier gemaaid. De maaiwerkzaamheden kunnen geluidoverlast veroorzaken maar we proberen dit uiteraard te beperken.
Na de maaironde begint dezelfde aannemer met het sloten. Sloten houdt in dat watergangen worden schoongemaakt en dat het riet weggehaald wordt.

Meer informatie over ons ecologisch beheer