Vanaf 3 juli starten wij met de rest/herstelwerkzaamheden aan de trottoirs en de nieuwe inrit van de Endegeesterlaan. Aansluitend wordt het asfalt van de Geversstraat vervangen. Daarna is het project Geversstraat klaar. De Geversstraat is een belangrijke weg in Oegstgeest waar veel gebruik van wordt gemaakt. Er wordt vanaf 3 juli onderhoud uitgevoerd aan het deel vanaf de rotonde tot en met het kruispunt met De Kempenaerstraat. Dit combineren we met een aantal verkeersmaatregelen die allen het doel hebben om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en uitstraling van de weg te verbeteren.

Nieuwe aansluiting Endegeesterlaan/Geversstraat

We beginnen op 3 juli ter hoogte van de Endegeesterlaan met de aanleg van de nieuwe inrit en de aansluiting op de Geversstraat. Tijdens deze werkzaamheden blijft het trottoir open voor voetgangers. De Endegeesterlaan wordt vanaf de kruising Wilhelminapark tot en met de Geversstraat gesloten voor auto’s en vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Vervangen asfalt, Geversstraat afgesloten vanaf 8 juli t/m 31 juli

Vanaf 8 juli gaan wij het asfalt op de Geversstraat vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is de Geversstraat  afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf de Kempenaerstraat naar de Geversstraat. De trottoirs blijven open voor voetgangers en het gebied blijft toegankelijk voor de hulpdiensten.

Verkeer omgeleid

In deze periode wordt het verkeer omgeleid. Deze omleidingen worden met borden aangegeven. Omwonenden en winkeliers ontvangen deze week een brief met daarin informatie over onder andere parkeren en het aanbieden van het huisvuil tijdens de werkzaamheden.