Vandaag hebben 3 Oegstgeestenaren tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’ een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. 

 1. Dhr. A.J.M. van Bellen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau;
 2. Mw. K.L.R. Timmer-van Herwijnen werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau;
 3. Dhr. P. Sigmond werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In de raadzaal van het gemeentehuis kregen zij de versierselen opgespeld door burgemeester Emile Jaensch. Zij hebben hun Koninklijk Onderscheiding verdiend op basis van hun jarenlange (vrijwillige) inzet voor tal van organisaties en activiteiten.

Dhr. A.J.M. van Bellen kreeg een Koninklijk Onderscheiding vanwege de volgende verdiensten. Zo was hij jarenlang:

 • Bestuurslid van de Stichting Beheer Renbaan Duindigt te Wassenaar
 • Bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Harddraverij- en Renvereniging (KNH&RV)
 • Lid van de medezeggenschapsraad van de GDT OEgstgeest
 • Vrijwilliger bij de Leidse- en Oegstgeester Hockey Vereniging (LOHC)
 • Lid van het college van kerkvoogden van de Vereniging Protestants- en
 • Gereformeerde Kerk Oegstgeest

Mw. K.L.R. Timmer-van Herwijnen kreeg een Koninklijk Onderscheiding vanwege de onderstaande verdiensten. Zo was zij jarenlang:

 • Klassenassistent bij de Mytylschool de Thermiek
 • Vrijwilliger bij Make-A-Wish Nederland
 • Vrijwilliger bij de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club (LOHC)
 • Collectecoördinator van het KWF Kankerbestrijding
 • Vrijwilliger bij Amref Flying Doctors

Dhr. P. Sigmond kreeg een Koninklijk Onderscheiding vanwege de onderstaande verdiensten. Zo was hij jarenlang:

 • Medeoprichter en begeleider van het project Atlas Mutual Heritage
 • Vrijwilliger bij het project Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland
 • Bestuurslid van de Stichting Huis Van Oranje Nassau en de Stichting Officiële Geschenken van het Huis van Oranje-Nassau
 • Voorzitter (2010-2014) van en vrijwilliger bij de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde.
 • Bestuurslid van de Historische Vereniging Oegstgeest
 • Redacteur bij het tijdschrift Scheepshistorie
 • Voorzitter van de Stichting Early Modern History of the Low Countries