Het is belangrijk voor ons om u te informeren over de gezondheid en veiligheid van de bomen in ons dorp. Uit onderzoek van onze boomveiligheidsdeskundige is gebleken dat de gezondheid van de oude kastanje tussen de kerkwoning en de Willibrordrotonde slecht is en niet kan worden hersteld. Ook de oude eik op het plein in het Wilhelminapark is ernstig ziek. Dit betekent dat het risico op omvallen van beiden bomen groot is en daarom worden zij aankomende week helaas gekapt.

De omwonenden van de beide bomen hebben inmiddels een brief ontvangen met uitleg over het kappen van de bomen.