In juni 2020 verscheen het definitieve Jaarverslag klachten 2019 over de gemeente Oegstgeest. Dit jaarverslag geeft inzicht in het aantal en de aard van de in 2019 ingediende klachten en de wijze van afhandeling. Uit het jaarverslag blijkt het volgende:


In 2019 zijn 13 klachten ingediend.
De meeste klachten (9) betroffen incorrecte afhandeling/communicatie: klachten waarbij de burger aangeeft dat de gemeente te laat heeft gereageerd of gecommuniceerd, of dat de procedures niet goed zijn verlopen. Twee klachten betroffen verder onheuse bejegening: klachten waarbij de burger aangeeft het optreden van een ambtenaar als beledigend, onbehoorlijk of onredelijk te ervaren. Er zijn in 2019 geen klachten ingediend over onjuiste informatie: klachten over niet-correcte informatie bijvoorbeeld op het internet, of in brieven en folders. Tot slot vielen twee klachten in de categorie “overig”: klachten die niet duidelijk in een van de andere categorieën zijn onder te brengen. 11 klachten zijn in overleg met de klager – dat wil zeggen informeel - opgelost. In het jaarverslag is vermeld dat de twee nog openstaande klachten naar verwachting binnenkort formeel worden afgedaan (middels een schriftelijke reactie van het college); klagers waren niet tevreden met de informele reacties. Dat is gebeurd.