WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Deze leiding zal tussen Rijswijk en Leiden komen te lopen. Om te bepalen waar de leiding komt te liggen, voeren we gebiedsgesprekken met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.

Nieuwe ronde gebiedsgesprekken

Op dit moment worden allerlei onderzoeken afgerond. Deze onderzoeken gaan bijvoorbeeld over grondgebruik, milieueffecten, bodem, water, natuur en archeologie. De plannen krijgen steeds meer vorm en wij nemen u hierin graag mee. Daarom nodigen we u uit voor een nieuwe ronde gebiedsgesprekken. We gaan in vier gebieden met belanghebbenden in gesprek.

Gebiedsgesprek 1: Rijswijk – Leidschenveen - woensdagavond 12 april - Den Haag
Gebiedsgesprek 2: buitengebied langs de A4 - donderdagavond 13 april - Stompwijk
Gebiedsgesprek 3: gebied langs de Rijnlandroute - woensdagavond 19 april - Leiden
Gebiedsgesprek 4: gebied bij het Valkenburgsemeer - donderdagavond 20 april - Leiden

Aanmelden

Deelnemen aan de gebiedsgesprekken? Ga naar www.warmtelinq.nl/bijeenkomsten. Kies een gesprek en vul het aanmeldformulier in.

Meer weten?

Benieuwd naar een impressie van de eerste ronde gebiedsgesprekken? Die leest u terug op de website van WarmtelinQ. Hier vindt u ook meer informatie over het warmtetransportnet WarmtelinQ.