Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad de huisvestingsverordening aangenomen. Nieuw en belangrijk voor sommige van onze inwoners is de nieuwe verplichting om een vergunning aan te vragen als je in Oegstgeest een of meer kamers wil gaan verhuren. Ook is voor het splitsen van gebouwen met sociale huurwoningen in appartementsrechten een vergunning nodig. Bent u van plan om binnenkort woonruimte te gaan verhuren, dan moet u daar voortaan bij de gemeente Oegstgeest eerst een vergunning voor aanvragen. Het aanvragen van de vergunning kan vanaf 1 september 2021.

Overgangsregeling voor kamerverhuurders

Verhuurt u nu al een of meerdere kamers? Dan is er een overgangsregeling. Gedurende deze overgangsregeling wordt bij de vergunningverlening niet getoetst op een maximum percentage kamerverhuur per straat. Na de overgangsregeling geldt in de meeste straten van Oegstgeest een maximum van 5%. U hebt als kamerverhuurder vanaf 1 september tot 22 januari 2022 de gelegenheid om de vergunning bij de gemeente Oegstgeest aan te vragen.

Voor vragen over vergunningen, of voor het aanvragen van een vergunning kunt u een bericht sturen naar BWT@oegstgeest.nl