Begin juni zal de gemeente Oegstgeest gaan starten met onderhoudswerkzaamheden aan de Hendrik Heukelsbrug in Poelgeest. Daarnaast zullen er ook aanpassingen worden gedaan aan de Hugo de Vrieslaan. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om de wijk Poelgeest gereed te maken voor de busverbinding die in de toekomst door de wijk zal komen te lopen. Verder zal door het uitvoeren van het onderhoud de Hendrik Heukelsbrug naar verwachting weer 30 jaar vooruit kunnen.

Tijdens de werkzaamheden aan de brug, die ongeveer twee maanden zullen duren, zal één van de twee rijbanen op de brug worden afgesloten. Het verkeer zal worden geleid met behulp van stoplichten. In het tweede deel van de werkzaamheden zullen een aantal verkeersdrempels in de Hugo de Vrieslaan aangepast worden om busverkeer in de toekomst mogelijk te maken. Dit deel van de werkzaamheden zal waarschijnlijk in de tweede helft van augustus plaatsvinden.

Op vrijdag 13 mei wordt er een inloopavond in het gemeentehuis georganiseerd, van 19:30 tot 21:30. Tijdens deze avond kunt u meer te weten komen over onder andere de planning van de werkzaamheden en de te verwachten verkeersmaatregelen.

Verdere informatie van de aannemer over de werkzaamheden en over de inloopavond kunt u vinden in deze brief.